Marc Bojanowski

Julkaisut Grantassa:

“Tämä on uutta”, suomentanut Antero Tiittula, Granta 6: Raha, kevät 2016